Färger inom marknadsföring: Färgpsykologi

Marknadsföring 01. Mars 2018

Vilken medelsvensson som helst vet: röd är en varm färg, blå en kall. Vit betyder frid och svart betyder sorg. Detta vetskap är mindre en grundvetskap hos reklam- och framförallt färgpsykologer. Färgernas effekter är även viktiga inom marknadsföringen. I vår serie "Färger inom marknadsföring": Idag, färgpsykologins introduktion.

© allbranded Design

Inom marknadsföring och reklam har färger en bärande roll. Färger påverkar vårt köpbeteende - ibland uppenbart ibland undermedvetet. Hur? Genom emotioner. Färger har en stark psykologisk effekt på människan. De når vara sinnen, påverkar våra känslor och kallar fram särskilda reaktioner. De här reaktionerna bildas utav en kombination av personens personliga smak, kulturella bakgrund och uppväxt.

Ögat påverkar köpet: Färgens makt om vårt beteende

En färg, olika förnimmelser. Varje människa behöver inte uppfatta samma färg på samma sätt. Förnimmelser är subjekta och påverkas av den personliga smaken. Och från individuella förväntningar. Alls känner till den markanta kombinationen av röd och gul från en bekant fast-food-kedja. Redan i sin färgdesign symboliserar fast-food-jätten att de är snabba, billiga, men även ohälsosamma. Det är säkert också anledningen till att ansvariga inom marknadsföringen har satsat mycket på grönt – hållbarhet är allt mer efterfrågad hos konsumenten. Till temat förväntningar: Sätt ett seriöst företag, en försäkring till exempel, på färgerna gul och röd så associerar största delen av befolkningen företaget med mindre kvalitet och i bästa fall med discount-kvalitet. Bättre är en blåton. Och allt det bara för att våra förväntningar kopplar ihop färgerna röd och gul med billig kvalitet.

Framgångsrik marknadsföring tar hänsyn till kulturella skillnader. En färg kan i olika kulturkretsar har olika betydelser. Det välkända exemplet: I östliga kulturer förkroppsligar färgen vit sorg och död, medan färgen svart tar på sig den rollen i vår kultur. Framförallt internationellt agerande företag borde känna till och beakta kulturella skillnader i färgernas betydelse. En annan faktor som påverkar färgförnimmelsen: evolutionen. Vi är programmerade för att undvika eller föredra vissa färger. Brun till exempel. Vi undviker brun, eftersom det skulle kunna vara ruttet. En överlevnadsstrategi inbegriper oss att inte föredra något som är brunt.

Färger inom Marknadsföringen - den rätta färgen för ditt företag

Företag använder färger målmedvetet för deras positiva utseende. Vare sig produktdesign, inom reklamen eller webbdesignen. För att bekräfta deras uppdrag gör företag det gärna färglatt. Vilken färg har vilken effekt? En kort översikt:

  • Röd är inom marknadsföringen en svår färg. Den är präglad av motsatser. Den varma färgen står för kärlek, passion och energi. Inom reklamen används röd framförallt som tydlig färg, till exempel vid rabattaktioner.
  • Orange är en sympatisk färg och har inga negativa associationer. Däremot positiva som entusiasm, vitalitet och humor. Orange står alltid i förbindelse med discounter och billiga produkter.
  • Gul är optimistisk och tillfredsställd. Företag använder gul för att ljusa upp stämmningen och för att förmedla värme och glädje.
  • Grön tar fram lugn, balance, harmoni och lycka. Grön står dessutom för miljömedvetande och natursamhörighet.
  • Blå njuter av stor omtyckthet. Blå är trovärdig, pålitlig och säker. Färgen används därför ofta av försäkringar och finanstjänster. Ljusa toner är energifyllda och uppfriskande. Blå används även ofta för kylda och färska produkter.
  • Violett glänser med nästan bara positiva emotioner. Violett står för kreativitet, rikedom, magi och spiritualitet.
  • Brun är den minst omtyckta färgen, delvis underskattas den. Med brun förbinder vi smuts och saknad färskhet. Men brun står även för förlitlighet, trygghet och jordbunden. Brun signaliserar miljömedvetande och naturlighet.
  • Vit är ren och smutsfri. Står för hälsa och frid. Vit står dock även för kyla, uttråknad och sterilitet.
  • Svart förbinds med elegans, kraft och välstånd. Svart är inom reklam väldigt passande för moderna och framtidsvisande produkter, tjänster och märken.

För färger inom reklam finns det ingen mästerplan. Viktigt är att du ställer färgerna i rätt kontext. Vill du förmedla en naturlig kvalitet? Då är egentligen beige eller ljust brun rätt färgval. Läs vår artikel till de enskilda färgerna och lär dig mer angående deras effekt inom marknadsföringen.

To-Do för företag: Vilken färg är den rätta för ditt företag?

Överlåter inte färgerna till slumpen. Du funderar ju även gällande andra aspekter gällande kommunikationen in i minsta detalj. Börja med att fundera på marknaden, där ditt företag ska finnas. Fundera på vad som utmärker ditt märke, det dina produkter eller tjänster står för. Vilket budskap och värden vill du förmedla och hur förknippas dessa med färgen? Fundera även på vilken målgrupp du tilltalar. Tänk på att du inte kan beakta varenda individ i din målgrupp. Färguppfattningen är väldigt subjektiv. Utöver det kan du ta färgpsykologins insikter i beaktande. Du kan till exempel orientera dig vid vilken färg som är passande för vilken organisationsgrupp. Den informationen får du i vår färginriktade bloggserie.

Använd den psykologiska effekten från färger för dina trycksaker

Använd emotionalitet från färger specifikt för din marknadsföring. Emotioner bestämmer över uppfattningen av ditt märke och är i slutändan avgörande för köpimpulsen. Även den färgade gestaltningen av reklamprodukter borde vara genomtänkt. Använd det starka inflytandet som färger har på konsumentbeteendet på ditt märke. På allbranded.se får du profilprodukter i alla möjliga färger. Powerbanks i enkel svart eller stilig rosa? Du bestämmer! Precis som färger så blir även reklamartiklar länge ihågkomna. I samspelet höjer du din marknadsföringskampanjs reklameffekt enormt.