Observera bortskaffande av batterier

Vår återtagningsskyldighet som återförsäljare:

Som återförsäljare är vi juridiskt skyldiga att ta tillbaka batterier och ackumulatorer som du har köpt gratis. Acceptera detta erbjudande och hjälp till att hålla vår miljö ren.


Din skyldighet att återvända som konsument:

Batterier och uppladdningsbara batterier hör inte till hushållsavfallet. Sedan 1998 har batteriförordningen tvingat alla medborgare att kassera använda batterier och ackumulatorer uteslutande genom återförsäljare eller speciellt etablerade samlingsställen. Om du vill returnera dina batterier och uppladdningsbara batterier till oss, se till att leveransen är tillräckligt frankerad.


Batterier eller uppladdningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna. Det kemiska namnet på föroreningarna ligger nära avfallssymbolen.


Du hittar dessa symboler på batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteri / ackumulator innehåller bly
Cd = batteri / ackumulator innehåller kadmium
Hg = batteri / ackumulator innehåller kvicksilver