Integritetspolicy

publiceras av


allbranded GmbH

Stahltwiete 21a

22761 Hamburg

Tyskland

VD: Arne Schubert

Telefon +46 8 446 863 01

E-post kundservice@allbranded.se


REGISTERUPPGIFTER

Uppgifter i handelsregistret

Registerdomstol: Tingsrätten Hamburg

Registernummer: HRB 120773

Momsregistreringsnummer: DE280339249


Föremålet för bolagets verksamhet: Handel med reklamprodukter och all verksamhet i samband därmed.

Information om dataskydd

Nyttjandet av denna webbplats kan vara förbunden med hantering av personuppgifter. För att tydliggöra hanteringen vill vi med hjälp av följande informationer ge er en överblick gällande hanteringen. För att kunna erbjuda en skälig hanteringen vill vi även informera er om era rättigheter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och det tyska Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Ansvarig för datahanteringen är allbranded GmbH, Stahltwiete 21a, 22761 Hamburg (nedan kännetecknat som ”vi” eller ”oss”).

Innehållsförteckning

 • 1. Allmänna angivelser
 • a. Kontakt
 • b. Allmäna angivelser rörande hantering av personuppgifter
 • c. Tidslängd för lagring
 • d. Tekniska leverantörer
 • 2. Hantering av Server-Log-Files
 • 3. Kontaktmögligheter och förfrågningar
 • a. Kontaktformulär
 • b. Registrering und anmälan
 • c. Chat
 • 4. Shop
 • a. Hantering av personuppgifter vid köp
 • b. Betalning med kreditkort
 • c. Betalning via Paypal
 • d. Faktura- och kreditköp
 • e. Payrexx
 • 5. Newsletter
 • a. Anmälan och avanmälan
 • b. Analys
 • 6. Cookies
 • 7. Analys av vår webbplats
 • a. Google Analytics
 • 8. Tracking & Retargeting
 • a. Facebook (Custom Audience Pixel)
 • b. Google AdWords Conversion Tracking
 • c. Microsoft Bing Ads
 • 9. Hänvisningar till vår Facebook-sida
 • 10. Inkluderade tjänster och innehåll tredje part
 • 11. Återkalla samtycket
 • 12. Era rättigheter
 • 13. Rätt att invända
 • 14. Ansvarig för dataskydd
 • 15. Klagomål hos en granskande myndighet
 • 1. Allmäna angivelser

  a. Kontakt

  Om ni har frågor eller något att framföra angående dessa informationer eller vill nå oss för att göra gällande era rättigheter, vänligen vänd er till
  allbranded GmbH
  Stahltwiete 21a
  22761 Hamburg
  E-Mail: kundservice@allbranded.se

  b. Allmänna angivelser rörande hantering av personuppgifter

  Nyttjandet av denna webbplats kan vara förbunden med hantering av personuppgifter. Det dataskyddsrättsliga begreppet ”personuppgifter” betecknar alla informationer som rör en bestämd människa eller flera bestämda människor. Även IP-adressen kan vara ett sådant personrelaterat attribut. En IP-adress ges av internetleverantören till alla som har en enhet uppkopplad mot internet för att enheten ska kunna sända och ta emot data.
  Vi hanterar personuppgifter med hänsyn till de dithörande dataföreskrifterna, framför allt GDPR och BDSG. Datahantering sker enbart med förankring i rättslig tillåtelse. Vi hanterar enbart personuppgifter efter ert samtycke (Art. 6.1 a) GDPR) för att uppfylla ett kontrakt med er som kontrakts-partner eller för att på er förfrågan genomföra åtgärder före kontraktsskrivning (Art. 6.1 b) GDPR), för att uppfylla rättsliga plikter (Art. 6.1 c) GDPR) eller när användningen krävs för att bevara våra rättmätiga intressen eller rättmätiga intressena hos tredje part, så till vida inte era intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter överväger (Art. 6.1 f) GDPR).

  c. Tidslängd för lagring

  Så till vida de följande hänvisningarna inte anger något annat sparar vi enbart data så länge som krävs för att hanteringens syfte ska uppnås eller för att uppfylla våra kontraktsrättsliga och juridiska plikter. Sådana rättsliga lagringsplikter kan framför allt härstamma från handels- eller skatterättsliga föreskrifter. I detta fall kommer vi att spärra datan för andra användningsområden.

  d. Tekniska leverantörer

  Så till vida inget annat framgår av följande hänvisningarna, utförs hanteringen av uppgifterna på egen server samt de tekniska leverantörernas servrar, som har fått detta i uppdrag av oss. Dessa tekniska leverantörer använder datan enbart i enlighet med direktiv och är kontraktsrättsligt skyldiga att garantera tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder rörande dataskydd. Därför är våra leverantörer verksamma hos oss som så kallade personuppgiftsbiträden i enlighet med Art. 28 GDPR.

  2. Hantering av Server-Log-Files

  Vid ren informativt nyttjande av vår webbsida blir i första hand allmänna informationer automatiskt sparade som er browser förmedlar till vår server. Till detta hör standardmässigt: Browsertyp/ - version, operationssystem, hämtad sida, sida som besöktes tidigare (Referrer URL), IP-adress, datum och klocktid för serverförfrågan och http-statuscode. Denna hantering tjänar den tekniska förvaltningen och webbsidans säkerhet. Hanteringen utförs för att värna våra rättmätiga intressen och har rättslig grund i Art. 6.1 f) GDPR. Den sparade datan dateras efter tio dagar, om inte, på grund av konkreta belägg, en befogad misstanke om rättsvidrigt användande uppstår och ytterligare prövning och hantering av informationen krävs av denna anledning.

  3.Kontaktmöjligheter och förfrågningar

  a. Kontaktformulär

  Vår webbplats innehåller ett kontaktformulär. Där kan ni skicka nyheter och förfrågningar rörande våra produkter. Transferen av era personuppgifter utförs därvid koderat. Rättslig grund för datahanteringen är Art. 6.1 S. 1b) GDPR. Alla fält vi har markerat som obligatoriska krävs för att kunna bearbeta er förfrågan. Anges de inte, har det följden att er förfrågan inte kan behandlas. Att lämna ut ytterligare data är frivilligt. Ni kan alternativt även skicka oss ett meddelande via vår angivna email-adress.

  b. Registrering och anmälan

  För att kunna nyttja bestämda funktioner på webbplatsen krävs en registrering på webbplatsen. De uppgifter som krävs är synliga i fälten för registrering. Att ange information som är markerad som obligatorisk krävs för att registreringen ska kunna slutföras. De angivna data används för att kunna leverera en viss tjänst. Hanteringen har rättslig grund i Art. 6.1 b) GDPR.

  c. Chat

  Vi använder ett chat-formulär från leverantören Userlike UG (Probsteigasse 44-46 50670 Köln) på vår webbplats. Om ni skickar oss förfrågningar vi chat-formuläret så kommer era angivna uppgifter inklusive de angivna kontaktuppgifterna att sparas i Userlikes system med syfte att bearbeta förfrågan och eventuella följdfrågor.

  Rättslig grund för denna hantering av personuppgifter är Art. 6.1 S. 1 b) GDPR. Ni kan när som alternativt skicka oss ett meddelande över kontaktformuläret eller vår angivna email-adress. Nyttjandet av chat-formuläret är därmed helt frivilligt.

  4. Shop

  a. Hantering av personuppgifter vid köp

  Om ni beställer en produkt via vår hemsida hanterar vi era personuppgifter uteslutande för att fullfölja kontrakt och för att kunna förse er med den beställda produkten. Vi hanterar inom ramen för boknings- och beställningsprocessen enbart de personuppgifter som ni själva har angett i fälten.
  För att kunna leverera de beställda produkterna överför vi den data ni angivit som krävs för att kunna leverera produkten till vår försändelse-leverantör. Rättslig grund för denna hantering är Art. 6.1 b) GDPR. Alla fält vi har markerat som obligatoriska krävs för att kunna bearbeta er bokning eller beställning. Anges de inte, har det följden att er bokning eller beställning inte kan behandlas. Att lämna ut mer data är frivilligt

  b. Betalning med kreditkort

  Vi erbjuder er möjligheten att betala med kreditkort. Vänligen beakta att betalningsinformation för detta ändamål hämtas och hanteras självständigt av den beträffade betalningsleverantören.

  c. Betalning via Paypal

  Vidare har ni möjlighet att betala via Paypal. Vänligen beakta att betalningsinformation för detta ändamål hämtas och hanteras självständigt av PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. med säte i Luxemburg.
  Paypal överför därvid de adressuppgifter ni angivit till Paypal till hos, vilka vi enbart använder för att fullfölja kontraktet. Rättslig grund är Art. 6.1 b) GDPR. Ytterligare information rörande dataskydd hos PayPal hittar ni via: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5.

  d. Faktura- och kreditköp

  Vi erbjuder betalningsformen faktura- och kreditköp i samarbete med Paysafe Pay Later™, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Österrike (Paysafe Pay Later). För det ändamålet måste Paysafe Pay Later™ genomföra en identitets-prövning och få tillgång till kreditupplysning. Av denna anledning kommer vi i fall av ett faktura- och kreditköp att hantera ytterligare personuppgifter (som ert personnummer, ert kön, samt ert telefonnummer) och överföra dem till Paysafe Pay Later™. Detta framgår i detalj ur Paysafe Pay Later™ bestämmelser. Rättslig grund för överföringen till Paysafe Pay Later™ är Art. 6.1 b) GDPR. I övrigt hanterar Paysafe Pay Later™ sedan personuppgifterna med eget ansvar.

  Ytterligare information rörande dataskydd hos Paysafe Pay Later™ hittar ni via: https://www.paysafe.com/de/paysafegroup/datenschutz/

  e. Payrexx

  För att genomföra betalningarna samarbetar vi med tjänsteleverantören Payrexx AG (Burgstrasse 18, 3600 Thun, Schweiz, "Payrexx"). För detta ändamål skickar vi dig ett mail innehållandes en länk med vår betalningsförfrågan. Via länken vidarebefordras du till en webbsida av Payrexx med ett betalningsformulär. Payrexx överför å våra vägnar de uppgifter som du har lämnat i formuläret till vår betalningsleverantör.
  Behandlingen av dessa uppgifter sker med artikel 6.1 f av GDPR som rättslig grund och är nödvändig för våra legitima intressen att genomföra betalningstransaktionerna organisatoriskt och ekonomiskt.
  Om personuppgifter överförs till Schweiz, sker detta i enlighet med ett beslut av EU om adekvat skyddsnivå.

  5. Newsletter

  a. Anmälan och avanmälan

  På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att anmäla sig till vårt newsletter. Efter anmälan kommer ni regelbundet att bli informerade om aktuella nyheter rörande våra erbjudanden. För att anmäla sig till vårt newsletter krävs en giltig email-adress. För att verifiera email-adressen erhåller ni först och främst ett anmälnings-email som ni måste bekräfta via en länk (Double Opt-In). Om ni abonnerar vårt newsletter via vår hemsida hanterar vi personuppgifter som er email-adress samt ert namn med anledning av ert samtycke. Hanteringen har rättslig grund i Art. 6.1 a) GDPR. Samtycket kan ni när som helst återkalla för framtiden, antingen via länken ”Avanmälan” i vårt newsletter eller genom kontakt med oss på de vägar som nämnts ovan. Rättmätigheten rörande den redan utförda hanteringen av personuppgifter förblir oberörd även efter en avanmälan.

  Vid anmälan till vårt newsletter sparar vi IP-adressen samt datum och klockslag för anmälan. Hanteringen av dessa uppgifter krävs för att kunna bevisa samtycket. Rättslig grund är i detta fall våra rättsliga förpliktelser att dokumentera ert samtycke (Art. 6.1 c)) i kombination med Art. 7.1 GPDR.

  b. Analys

  Dessutom analyserar vi läsvanor och öppningsfrekvens av våra newsletter. Härtill hämtas och hanteras er användningsdata samt er email-adress och er IP-adress.
  Rättslig grund för analysen av våra newsletter är Art. 6.1 S. 1 f) GDPR. Hanteringen tjänar vårt rättmätiga intresse av att optimera vårt newsletter. Ni kan när som helst göra en återkallelse genom att vända er till oss via någon av de ovan nämnda kontaktvägarna.
  För förvaltningen av abonnenterna och utskicken av vårt newsletter nyttjar vi tjänsten Sendinblue som är del av SendinBlue SAS (55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, France). Gällande hanteringen av personuppgifter har vi kontraktsrättsligt tvingat leverantören att leva upp till de europeiska dataskydds-rättsliga kraven.

  6. Cookies

  Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas av er browser när ni besöker en webbsida. Därigenom kan er använda browser utmärka sig och kännas igen av vår webbserver. När användningen av cookies leder till hantering av personuppgifter så vilar detta på rättslig grund i enlighet med Art. 6.1 f) GDPR. Denna hantering tjänar vårt rättmätiga intresse att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.
  Därvid använder vi huvudsakligen så kallade ”persistent cookies”. Dessa blir automatiskt raderade efter en angiven tid, vilket kan skilja sig åt mellan olika cookies. Ni kan när som helst radera era cookies under er browsers säkerhetsinställningar. Ni kan med hjälp av olika inställningar för er browser överhuvudtaget förhindra användningen av cookies eller i vissa fall. Ytterligare information angående detta hittar ni hos den statliga myndigheten för säkerhet och informationsteknik.

  7. Analys av vår webbplats

  a. Google Analytics

  Vi använder tjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google“) för att utvärdera våra webbplats-besök. Google använder cookies som möjliggör en analys av er användning av vår hemsida. Informationen som uppstår med hjälp av cookies när vår hemsida brukas av användarna blir i regel överförda till Googles server i USA och sparas där. Google kommer att använda dessa informationer på uppdrag av oss för att utvärdera användarnas nyttjande av våra online-erbjudanden, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och för att kunna leverera oss ytterligare tjänster som är förbundna med nyttjandet av vår hemsida så som internetanvändningen. För att möjliggöra detta kan det skapas pseudonyma användarprofiler av de hanterade personuppgifterna från användarna.

  Vi använder Google Analytics enbart med IP-anonymisering. Det innebär att användarnas IP-adress kortas ner av Google inom Europeiska Unionens medlemsländer eller i andra kontraktsstater som är del av det europeiska handelsområdet. Enbart i undantagsfall blir hela IP-adressen överförd till en server tillhörande Google i USA och kortas ner där. En överföring av dina data i USA kan inte uteslutas därmed.

  IP-adressen som överförs från användarens browser blandas inte med andra data från Google. Användaren kan förhindra lagringen av cookies med hjälp av en motsvarande inställning hos browser-softvaran.

  Rättslig grund för hanteringen av personuppgifter i sammanhang med tjänsten Google Analytics är Art. 6.1 f) GDPR och hanteringen tjänar det rättmätiga intresset att analysera användarnas aktivitet på vår webbplats och den därmed eventuellt förbundna behovsrättsliga gestaltningen. Ni kan förhindra lagringen av cookies med hjälp av en motsvarande inställning hos browser-softvaran. Ni kan dessutom förhindra skapandet av informationen via cookies genom att ladda ner och installera tillgängliga browser-plugins via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ifall ni besöker vår webbsida via en mobil enhet så kan ni avaktivera Google Analytics genom att klicka på Link.

  8. Tracking & Retargeting

  a. Facebook (Custom Audience Pixel)

  Vi använder oss av ”Custom audience pixel“ tillhörande Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om ni har ert säte i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”).
  Med hjälp av Custom audience pixels kan vi följa användarnas aktivitet efter att de genom ett klick på en Facebook-reklamannons blivit dirigerade till leverantörens webbsida (så kallad ”conversion). Vi kan på detta sätt även mäta Facebook-reklamannonsens effektivitet för statistik och marknadsföringsändamål. Dessa insamlade data är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte ser personuppgifterna för enskilda användare. Denna data lagras och hanteras dock av Facebook, vilket vi delger er i enlighet med vår kännedom. Facebook kan förbinda dessa data med ert Facebook-konto och även använda för egna reklamändamål, motsvarande Facebook datahanteringsriktlinjer https://www.facebook.com/about/privacy/. Detta kan möjliggöra att Facebook och deras partners kan placera ut reklam på och utanför Facebook. Det kan dessutom leda till att en cookie sparas på er dator för detta ändamål. Den så kallade Custom audience pixeln utlöses vid användning av vår internettjänst av Facebook och kan spara en cookie, alltså en liten fil på er enhet. När ni sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook genom att vara inloggade, kommer ert besök rörande vårt online- erbjudande att markeras i er profil. De uppgifter som hämtats om er är fortfarande anonyma för oss, vilket gör att de inte erbjuder möjlighet till att spåra användarens identitet. Å andra sidan sparas och hanteras uppgifterna av Facebook på så vis att det finns en koppling till motsvarande användarprofil och kan brukas av Facebook och användas till egna marknadsundersökningar och reklamändamål.
  Rättslig grund för nyttjandet av denna tjänst är Art. 6.1 f) GDPR. Ni kan motsätta er insamlingen genom Facebook-pixel och hantering av era uppgifter för att skapa Facebook-Ads via följande adress: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

  b. Google AdWords Conversion Tracking

  Vi använder online-reklamprogrammet Google AdWords från Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“) genom att vi placerar ut reklamannonser hos Google. Om ni hamnar på vår webbsida via en Google-reklamannons placerar Google en cookie på er enhet (”conversion cookie”). Härvid tilldelas varje AdWords-kund en annan conversion-cookie så att en cookie inte kan spåras via hemsidan av olika AdWords-kunder. Den information som hämtats med hjälp av cookies tjänar till att skapa en conversion-statistik. Därmed erfar vi det totala antalet användare som har klickat på våra Google-annonser. Vi erhåller dock ingen information som användarna identifierar sig personligen med.
  I den utsträckning personrelaterade uppgifter hanteras, har det rättslig grund i Art. 6.1 f) GDPR och datahanteringen tjänar våra rättmätiga ekonomiska intressen. Ni kan motsätta er att vara del av conversion-trackingen genom att ni hindrar möjligheten att placera cookies under era browserinställningar. En överföring av dina data i USA kan inte uteslutas därmed.

  c. Microsoft Bing Ads

  På vår webbsida använder vi ett conversion- och tracking-tool vid namn Bing Ads från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft“). Därvid sparas en cookie av Microsoft på användarens dator för att möjliggöra en analys av nyttjandet av vårt online-erbjudande. En förutsättning för det är att användaren har landat på vår webbsida via en annons från Microsoft Bing Ads. Microsoft och vi kan därmed erfara att någon har klickat på en annons, har blivit dirigerad till vårt online-erbjudande och tidigare var inne på en bestämd målsida. Vi erfar enbart det samlade antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan blivit ledda till målsidan (conversions). Inga IP-adresser sparas. Det delges inte heller ytterligare några personliga uppgifter rörande användarens identitet.

  Ytterligare information rörande dataskydd och använda cookies hos Microsoft Bing Ads hittar användare i Microsofts dataskyddsförklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

  Rättslig grund för användning av denna tjänst är Art. 6.1 f) GDPR. Om ni inte vill delta i tracking-processen från Bing Ads, kan ni motsätta er detta: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

  9. Hänvisningar till vår Facebook-sida

  Vid sidan av vår webbsida driver vi Facebook-sidan https://www.facebook.com/allbranded.de där vi presenterar vårt företag, informerar om erbjudanden, kommunicerar med våra kunder och intressenter och genomför särskilda aktioner, som tex. lotteridragning. Därvid hanterar vi i normalfall enbart personuppgifter om ni interagerar med vår Facebook-sida, tex. genom att lämna en kommentar, klicka på en like-knapp eller skickar oss ett meddelande. Rättslig grund för denna datahantering av oss är dels Art. 6.1 b) GDPR (tex. när ni skickar oss en kontraktsrelaterad förfrågan eller deltar i ett lotteri). Dessutom kan datahanteringen även följa som konsekvens av ert samtycke i enlighet med Art. 6.1 a) GDPR (tex. när ni ”likar” ett av våra inlägg, laddar upp kommentarer eller innehåll). Ni kan när som helst ta tillbaka ert samtycke genom att radera kommentaren eller det beträffade innehållet. Genom en annullering berörs inte rättmätigheten gällande den hantering med samtycke som utfördes innan återkallelsen. Vidare analyserar vi besök och interaktioner på vår Facebook-sida. Till detta ändamål skapar Facebook användarprofiler och ger oss enbart anonyma data att förfoga över. Vänligen beakta att nyttjande av och besök på vår Facebook-sida dessutom gör att era personuppgifter blir hanterade av operativa företag tillhörande Facebook. Det rör sig i detta fall om Facebook med säte i Irland, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 samt Facebook med säte i USA, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.
  Utöver den ovan beskrivna hanteringen, hanterar Facebook dessutom er data för analys- och reklamändamål, samt för att placera ut personlig reklam. Som del av detta använder Facebook enligt vår kännedom även cookies som lagrar era användaraktiviteter (även utöver olika enheter). På detta sätt kan Facebook placera ut riktad reklam på sina egna plattformar samt hos tredje part. Ytterligare information hittar ni i dataskyddsförklaringen från Facebook under följande länk: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook erbjuder dessutom möjligheten att motsätta sig viss datahantering; tips och Opt-Out-möjligheter rörande detta hittar ni under https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Vänligen beakta att användardata i enlighet med Facebooks dataskyddsbestämmelser även hanteras i USA och andra länder som betraktas som tredje part. Facebook överför enbart användar-data till länder som har klassats som lämpliga av Europeiska kommissionen i enlighet med Art. 45 GDPR eller med grund i passande garantier i enlighet med Art. 46 GDPR. Facebook Inc. Rörande datahanteringen på vår Facebook-sida har ni även möjlighet att göra era vederbörande rättigheter (se ”era rättigheter” nedan) gällande gentemot Facebook. Ytterligare information hittar ni i Facebooks dataskyddsförklaring.

  10. Inkluderade tjänster och innehåll tredje part

  Vi använder på vår webbsida tjänster, service och innehåll (i fortsättningen sammanfattat som ”innehåll”) som har levererats av tredje part. För att möjliggöra en sådan integration är det tekniskt nödvändigt att hantera er IP-adress, så att innehåll kan sändas till er browser. Er IP-adress överförs därmed till den involverade tredje parten
  Denna datahantering sker för att bevara våra rättmätiga intressen att optimera och driva vår webbsida företagarmässigt och baseras på rättslig grund i enlighet med Art. 6.1 sats 1 f) GDPR.
  För att integrera innehåll används regelbundet programmeringsspråket JavaScript. Ni kan därför motsätta er datahantering genom att avaktivera JavaScripts aktioner i er browser eller genom att installera en JavaScript-blockad. Vänligen beakta att detta kan innebära funktionsbegränsningar på webbsidan.
  Innehåll hos Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google“):
  - „Google Web Fonts“ för att gestalta skrift.
  - „Google Optimize“ för att analysera olika menyer (AB Testing).
  En överföring av dina data i USA kan inte uteslutas därmed. Google är certifierat genom Privacy-Shield-fördraget och erbjuder härmed en garanti att leva upp till den europeiska dataskyddslagen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  Innehåll hos Trusted Shops GmbH (Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln):
  - “Trusted Shops” för att markera certifiering och ungefärligt omdöme.

  Innehåll hos Cloudinary Inc. (111 W Evelyn Ave Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA):
  - „cloudinary“ för att optimera bilderna i vår onlineshop.
  Cloudinary är certifierat genom Privacy-Shield-fördraget och erbjuder härmed en garanti att leva upp till den europeiska dataskyddslagen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000011jAAA&status=Active).

  11. Återkalla samtycket

  Ni kan återkalla ett givet samtycke inom ramarna för Art. 7.3 GDPR. Genom en sådan återkallning berörs inte rättmätigheten i den hantering som har skett före återkallningen på grund av det tidigare samtycket.

  12. Era rättigheter

  Som vederbörande person har ni rätten att göra era vederbörande rättigheter gällande gentemot oss:
  Ni har inom ramarna för Art.15 DGPR och § 34 BDSG rätt att begära vetskap om och i vilket omfång vi hanterar personuppgifter rörande er person eller inte.
  Ni har inom ramarna för Art.16 GDPR rätt att begära ut en rapport av oss om era uppgifter.
  Ni har inom ramarna för Art.17 GDPR och § BDSG rätt att begära att er personuppgifter raderas av oss.
  Ni har inom ramarna för Art.18 GDPR rätt att inskränka hanteringen av era personuppgifter.
  Ni har inom ramarna för Art.20 GDPR rätt att erhålla era personuppgifter, som ni har delgett oss, i ett strukturerat, gångbart och maskinläsbart format och att överlåta denna data till någon annan ansvarig.

  13. Rätt att invända

  Ni har inom ramarna för Art. 21 GDPR rätt att invända mot varje hantering som har rättslig grund i Art. 6.1 S.1 e) GDPR. I de fall då vi hanterar era personuppgifter med syfte att göra direktreklam, kan ni motsätta er denna hantering i enlighet med Art. 21.2 och 21.3.

  14. Ansvarig för dataskydd

  Ni kommer i kontakt med vår ansvarige för dataskydd med hjälp av följande email-adress: datenschutzbeauftragter@allbranded.de

  15. Klagomål hos en granskande myndighet

  Om ni är av den uppfattningen att en hantering av era personuppgifter bryter mot GDPRs bestämmelser har ni inom ramarna för Art. 77 GDPR rätt att lämna klagomål hos en granskande myndighet.

  2018/08