• 1

Beställ parkeringsskivor på allbranded.se dela ut de som kreativa profilprodukter

Enligt trafikreglerna måste parkeringsskivor vara utformade för att vara läsbara på utsidan. Denna förordning är perfekt för ert företag och reklammeddelande! Tryck parkeringsskivor från allbranded.se med er logotyp och distribuera sedan reklamartiklarna till bilister som ska göra marknadsföringen åt er och gärna placerar profilprodukterna i bilen. Det är inte bara mottagarna av skivorna som uppmärksammar annonseringen, utan det gör även alla som ser och tittar på parkeringsskivan i bilen.

Läs mer
Mindre